Edukacinė pamoka 1-8 klasių mokiniams

„Mikrobų  pasaulyje“

Datos: derinama individualiai.

Trukmė: ~1 val.

Minimalus dalyvių skaičius: 20 asm.

Kaina: 10eur/asm.

Remiantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio  ugdymo programų bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V- 417,  numatyta integruoti į pagrindinio ugdymo turinį  Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941, bendradarbiaujant su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija organizuojame edukacines pamokas „Tvariojo Gamtamokslio“ temomis. 

Vyks praktiniai užsiėmimai mikrobiologinių tyrimų tema. Mikrobiologinių tyrimų specialistai demonstruos kaip atrodo bakterijos sutinkamos kiekvieną dieną ant vaikų rankų, stalų, bendro naudojimo daiktų. Nors paprasta akimi jos nematomos, tačiau daro svarbią įtaką mūsų sveikatai. Kaip atsiranda virusai, kaip jie plinta.

Vaikai galės sužinoti apie juos supančius mikroorganizmus, pamatyti , kaip atrodo išdidintas mikroskopu demonstruojamas bakterijomis ir mikrobais užterštų paviršių vaizdas, įsitikinti, kiek daug mikroorganizmų gyvena ant nešvarių rankų, demonstruojant mitybos terpes, kuriose kultivuojami nuo vaikų rankų bei mokykloje esančių baldų paimti ir ištirti mėginiai, patys galės pabandyti paimti mėginius nuo rankų ir asmeninių daiktų. Sužinos, kokių taisyklių reikia laikytis, siekiant išvengti mus supančių mikroorganizmų daromos žalos, kaip raguoti į virusų protrūkius.

+370 687 53 270

projektai@pbakademija.lt