Most beautiful moments


Projekto tikslas vykdyti socialinį verslą, didinti vietovės patrauklumą ir gerinti gyvenimo kokybę. 


Didinti užimtumą kaimo vietovėse skatinant nevyriausybinio sektoriaus verslumą. Vykdomos programos, stovyklos, edukaciniai užsiėmimai orientuoti į sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimą ir žinių perteikimą per praktinius užsiėmimus. 


Daugiau informacijos el.paštu projektai@pbakademija.lt


Noriu būti sveikas.
Kad pasaulis kvėpuotų lengviau 

Vietos projektas Nr. IGNA-LEADER-6B-DS-17-2-2019„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“.

Most beautiful moments

Esame pažangi organizacija gebanti bendradarbiauti su besimokančiomis bendruomenėmis Lietuvoje ir užsienyje, skatinti švietimo prioritetų bei inovacijų įgyvendinimą.

Quotes

+370 687 53 270

projektai@pbakademija.lt